Kilo klausimų? 8 (5) 2080009

Atsiskaitykite su MoQ ir atgaukite 2 Eur!

2019-07-03

Akcijos „Atsiskaityk su „MoQ“ Open24.lt ir atgauk 2 Eur“ taisyklės (toliau – Taisyklės)

 

  1.              Apie akciją „Atsiskaityk su „MoQ“ ir atgauk 2 Eur“

1.1.         „Atsiskaityk su „MoQ“ Open24.lt ir atgauk 2 Eur“ (toliau – Akcija) trukmė – 2019 07 03 – 2019 09 30 (imtinai).

1.2.        Akcijos laikotarpiu programėlės „MoQ“ naudotojas, kuris Akcijoje dalyvaujančiose e.parduotuvėse atsiskaitys su „MoQ“ programėle (naudodamasis „MoQ“ funkcija, skirta atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus) už prekes/paslaugas sumokėdamas ne mažesnę kaip 20 (dvidešimt) Eur sumą, į savo „MoQ“ sąskaitą gaus 2 Eur (dviejų) sumą (toliau - Suma) už 20 (dvidešimt) Eur ar didesnės vertės atsiskaitymą. 2 Eur grąžinimas į ‚MoQ“ sąskaitą bus atliekamas tik už pirmus 2 (du) per vieną kalendorinį mėnesį atliktus atsiskaitymus toje pačioje ar skirtingose Akcijoje dalyvaujančiose e.parduotuvėse. Grąžinimas įvyks ne vėliau nei per dvi darbo dienas po įvykdyto atsiskaitymo. Akcija galioja nuo 2019-07-03 iki 2019-09-30 arba kol bus atlikti pirmieji 10’000 mokėjimų.

1.3.         Akcija netaikoma, jei programėlės „MoQ“ naudotojas atsiskaito už prekes pateikdamas mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančiose mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas.

1.4.         Akcijos organizatorė ir Sumą išmokanti įmonė (toliau Organizatorė) – UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143, buveinės adresas A. Tumėno g. 4, Vilnius).

1.5.         Gyventojų pajamų mokestį (GPM), jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už programėlės „MoQ“ naudotoją sumoka ir deklaruoja UAB „Mobilieji mokėjimai“. Akcijoje dalyvaujančiam programėlės „MoQ“ naudotojui pageidaujant, UAB „Mobilieji mokėjimai“ išduoda dokumentą, kuriame nurodoma deklaruoto ir sumokėto GPM, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, suma.

1.6.         Suma „MoQ“ naudotojui pervedama tik į jo vardu atidarytą „MoQ“ sąskaitą ir jokiais kitais būdais pervedama nebus. Tais atvejais, kai Sumos pervedimo metu asmuo bus nutraukęs elektroninių pinigų sąskaitos dėl „MoQ“ sutartį, Suma asmeniui nebus pervedama.

1.7.          Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas apie tai informavusi interneto svetainėje www.moq.lt.

 

  1.              Asmens duomenų apsauga

2.1.         Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorė.

2.2.         Organizatorė, siekdama organizuoti Akciją ir, kai taikoma pagal LR įstatymus, dėl dalyvavimo Akcijoje taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvį, tvarkys šiuos Akcijos dalyvių duomenis:

2.2.1.     Akcijos dalyvių: operacijos, atliktos apmokant už Open24.lt parduodamas prekes/paslaugas, numeris;

2.2.2.     Akcijos dalyvių: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, Organizatorės atidarytos sąskaitos numeris bei kita informacija, susijusi su Sumos išmokėjimu (tokia kaip Sumos dydis ir pan.) bei, kai taikoma, pagal LR įstatymus, dėl Sumai taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvį reikiami duomenys (GPM deklaracijos duomenys).

2.3.         Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Organizatorės Paslaugų teikimo (sutarties vykdymo) (operacijos, atliktos apmokant už Open24.lt parduodamas prekes/paslaugas, numeris) bei teisinės pareigos (kai taikoma, mokesčių pagal Taisyklių 1.5. p. deklaravimo ir apmokėjimo atžvilgiu) pagrindais.

Akcijos dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.

2.4.         Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą naudojantis „MoQ“ svetaine, skaitykite čia.

 

Bendrosios nuostatos

3.1.         Akcijos Taisykles rengia ir už jų laikymąsi atsako „MoQ“.

3.2.         Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija, skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt.