Kilo klausimų? 8 (5) 2080009

Vasara su Crocs!

2014-06-30

Foto-konkurso „Vasara su CROCS“ taisyklės

1. Konkurso  „Vasara su CROCS“ organizatorius - UAB "Open 24".
2. Šis konkursas „Vasara su CROCS“ vyks nuo 2014 m. birželio 30 d. iki 2014 m. liepos 15 d.
3. Konkurso „Vasara su CROCS“ metu visi norintys dalivauti turi siųsti savo nuotraukas su Crocs avalyne el.paštu: klientams@open24.lt 
4. Konkurso  „Vasara su CROCS“ žaidimo prizai:
4.1  Daugiausiai balsų („like“ paspaudimų) surinkusios nuotraukos autorius bus apdovanotas Crocs  avalyne (1vnt.).
4.2 II-V vietų lauretai („like“ paspaudimų skaičius) bus apdovanoti specialiais Crocs vasaros prizų rinkiniais: paplūdimio raketės (1vnt.); paplūdimio kamuolys (1vnt.); žibintuvėlis (1vnt.); lojalumo kortelė (1vnt.)
5. Konkursas  „Vasara su CROCS“ vyks 2014.06.30 – 2014.07.15 CROCS Lietuvoje Facebook profilyje: https://www.facebook.com/CrocsLietuvoje
6. Dalyvaudamas konkurse, loterijos dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais ir perduodami loterijos koordinatoriui. Žaidimo organizatorius užtikrina asmeninių duomenų konfidencialumą.
7. Konkurso dalyvis sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų. Organizatorius, įtaręs loterijos taisyklių pažeidimą, turi teisę atidėti prizo atidavimą akcijos dalyviui iki tyrimo pabaigos. Jeigu tyrimo metu paaiškėja, kad konkurso taisyklės buvo pažeistos, organizatorius turi teisę neatiduoti prizo loterijos dalyviui.
8. Konkurso dalyvis asmeniškai atsako už pateikiamų duomenų tikslumą ir tikrumą.
9. Su laimėtojo sutikimu, UAB “Open24” įgyja teisę viešai skelbti prizo laimėtojų vardus ir pavardes.
10. Konkurso dalyviams nėra taikomi amžiaus apribojimai.
11. 2013 m. vasario 15 d. bus išrinkti ir paskelbti nugalėtojai.
12. Prizo laimėtojas bus informuotas asmeniškai Facebook fanų puslapyje.
13. Prizą laimėtojas galės atsiimti per 2 (du) mėnesius nuo laimėtojo informavimo ir paskelbimo dienos. Prizą laimėtojas privalo atsiimti toje pardavimo vietoje, kurioje laimėjo prizą arba kitoje su loterijos organizatoriumi suderintoje vietoje.
14. Neatsiėmus prizo per nustatytą laiką iš laimėtojo pretenzijos nebus priimamos. Naujas laimėtojas nebus skelbiamas, o prizas liks loterijos organizatoriaus UAB „Open24“ nuosavybėje.
15. Prizą laimėtojas galės atsiimti pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
16. Laimėti prizai į piniginius vienetus nekeičiami.
17. Prizų perdavimas laimėtojui užfiksuojamas, pasirašant prizų įteikimo aktą. Laimėtojui pasirašius įteikimo aktą, laikoma, kad prizas laimėtojui yra įteiktas ir pretenzijos nepriimamos.
18. Jei laimėtojas yra jaunesnis nei 16 metų, atsiimant prizus jo interesus turi atstovauti tėvai arba globėjai.
19. Konkurso dalyviai turi teisę pareikšti pretenzijas dėl konkurso eigos per vieną mėnesį nuo konkurso pabaigos. Pretenzijas galima pareikšti raštu, įteikiant jas UAB „Open 24“,  Ąžuolyno g. 7, Vilniuje. Visos pretenzijos bus išnagrinėtos ir konkurso dalyviui atsakymas bus pateiktas per 15 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško pareiškimo gavimo dienos.
20. Konkurse negali dalyvauti UAB „Open24 “ darbuotojai bei jų šeimos nariai.
21. Organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas ir įsipareigoja iš anksto apie tai informuoti Crocs prekybos vietose bei internetinėje svetainėje www.open24.lt bei Facebook fanų puslapyje.
22. Papildoma informacija teikiama Crocs prekybos vietose bei internetinėje svetainėje www.open24.lt ir Facebook fanų puslapyje.