Kilo klausimų? 8 (5) 2080009

Dovanas pirkite internetu – atgaukite 1 proc. su MoQ!*

2019-11-18

Išvenkite ilgų prieškalėdinių eilių! Dovanas internetu greičiau ir patogiau pirkite su „MoQ“ programėle ir 1 proc. sumos atgaukite į savo „MoQ“ sąskaitą.

Pasiūlymas atgauti 1 proc. galioja mūsų e. parduotuvėje atsiskaičius už ne mažiau nei 20 Eur nuo 2019-11-18- iki 2019-12-20. Akcija negalioja atsiskaitant fizinėse prekybos vietose.


Akcijos „Atsiskaityk internete su „MoQ“ ir atgauk 1% pirkinio sumos“ taisyklės (toliau – Taisyklės):

1. Apie akciją „Atsiskaityk internete su „MoQ“ ir atgauk 1% pirkinio sumos“
1.1. „Atsiskaityk internete su „MoQ“ ir atgauk 1% pirkinio sumos“ (toliau – Akcija) trukmė – 2019 11 18 – 2019 12 20 (imtinai).
1.2. Akcijos laikotarpiu programėlės „MoQ“ naudotojas, kuris Akcijos metu pirkdamas internetu e.parduotuvėse atsiskaitys su „MoQ“ programėle (naudodamasis „MoQ“ funkcija, skirta atsiskaityti už prekes ir (ar) paslaugas pas Prekybininkus) už prekes sumokėdamas ne mažesnę kaip 20 (dvidešimt) Eur sumą, į savo „MoQ“ sąskaitą gaus 1 (vieno) procento pirkinio vertės sumą (toliau - Suma) už kiekvieną 20 (dvidešimt) Eur ar didesnės vertės atsiskaitymą. Grąžinimas įvyks ne vėliau nei per dvi darbo dienas po įvykdyto atsiskaitymo. Akcija galioja nuo 2019-11-18 iki 2019-12-20 arba kol bendra atliktų Sumų grąžinimų suma pasieks 8000 Eur.
1.3. Akcija negalioja atsiskaitant fizinėse prekybos vietose. Akcija taip pat netaikoma atsiskaitant už e. parduotuvės www.technorama.lt prekes, bet kokias mobiliojo ryšio operatorių Bitė, Tele2, Telia parduodamas prekes ar teikiamas paslaugas.
1.4. Akcija netaikoma, jei programėlės „MoQ“ naudotojas atsiskaito už prekes pateikdamas mokėjimo nurodymą pervesti lėšas į kitose bendroje mokėjimų eurais erdvėje (angl. SEPA) veikiančiose kredito įstaigose ir (ar) bendroje mokėjimų eurais erdvėje veikiančiose mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose atidarytas sąskaitas.
1.5. Akcijos organizatorė ir Sumą išmokanti įmonė (toliau Organizatorė) – UAB „Mobilieji mokėjimai“ (įmonės kodas 304431143, buveinės adresas Žalgirio g. 92-701, Vilnius).
1.6. Gyventojų pajamų mokestį (GPM), jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, už programėlės „MoQ“ naudotoją sumoka ir deklaruoja UAB „Mobilieji mokėjimai“. Akcijoje dalyvaujančiam programėlės „MoQ“ naudotojui pageidaujant, UAB „Mobilieji mokėjimai“ išduoda dokumentą, kuriame nurodoma deklaruoto ir sumokėto GPM, jeigu toks numatytas pagal LR įstatymus, suma.
1.7. Suma „MoQ“ naudotojui pervedama tik į jo vardu atidarytą „MoQ“ sąskaitą ir jokiais kitais būdais pervedama nebus. Tais atvejais, kai Sumos pervedimo metu asmuo bus nutraukęs elektroninių pinigų sąskaitos dėl „MoQ“ sutartį, Suma asmeniui nebus pervedama.
1.8. Organizatorė pasilieka teisę vienašališkai keisti Akcijos Taisyklių sąlygas ar nutraukti Akciją apie tai informavusi interneto svetainėje www.moq.lt.
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorė.
2.2. Organizatorė, siekdama organizuoti Akciją ir, kai taikoma pagal LR įstatymus, dėl dalyvavimo Akcijoje taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvį, tvarkys šiuos Akcijos dalyvių duomenis:
2.2.1. Akcijos dalyvių: operacijos, atliktos apmokant už Akcijoje dalyvaujančių e.parduotuvių parduodamas prekes, numeris;
2.2.2. Akcijos dalyvių: vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, Organizatorės atidarytos sąskaitos numeris bei kita informacija, susijusi su Sumos išmokėjimu (tokia kaip Sumos dydis ir pan.) bei, kai taikoma, pagal LR įstatymus, dėl Sumai taikomiems mokesčiams deklaruoti ir sumokėti už Akcijos dalyvį reikiami duomenys (GPM deklaracijos duomenys).
2.3. Akcijos dalyvių asmens duomenys yra tvarkomi Organizatorės Paslaugų teikimo (sutarties vykdymo) (operacijos, atliktos apmokant už Akcijoje dalyvaujančių e.parduotuvių parduodamas prekes, numeris) bei teisinės pareigos (kai taikoma, mokesčių pagal Taisyklių 1.6. p. deklaravimo ir apmokėjimo atžvilgiu) pagrindais.
2.4. Akcijos dalyvių duomenys yra neviešinami ir saugomi laikantis įstatymuose numatytų terminų, o jiems pasibaigus, nesant kito teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindo, negrįžtamai sunaikinami.
2.5. Detalesnę informaciją apie Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teises, teisių įgyvendinimą naudojantis „MoQ“ programėle skaitykite čia, o apie „MoQ“ svetainės lankytojų duomenų tvarkymą naudojantis „MoQ“ svetaine, skaitykite čia.
Bendrosios nuostatos
3.1. Akcijos Taisykles rengia ir už jų laikymąsi atsako „MoQ“.
3.2. Akcijos Taisyklės bei visa su ja susijusi aktuali informacija skelbiama interneto puslapyje www.moq.lt.